EXKLUZIVÍ ESHOP S NÁBYTKEM

Vyberte si vhodný nábytek jedinečných designových řad do vašeho interiéru.

KATALOG PRODUKTŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Spotřebitel má právo na výměnu výrobku odpovídající kvality u prodávajícího, u kterého byl zakoupen, pokud mu výrobek nevyhovoval tvarem, rozměry, stylem, barvou, velikostí nebo za jiných z důvodu, že jej nelze použít k určenému účelu. Spotřebitel má právo na výměnu zboží odpovídající kvality do čtrnácti dnů, kromě dne koupě.  

Výměna kvalitního zboží se provádí:

• pokud nebyl použit
• pokud je zachována jeho původní vzhled
• spotřebitelské vlastnosti, těsnění, štítky
• zúčtovací doklad/faktura vystavená spotřebiteli společně s prodaným zbožím

Záruční podmínky

1. Záruční doba začíná ode dne prodeje.
2. Záruka se vztahuje na všechny produkty v našem katalogu.
3. Výrobce poskytuje bezplatnou opravu výrobku pouze v případě zjištění výrobních (továrních) vad.
4. Záruka se nevztahuje na tyto případy:

• Pokud u výrobku došlo k neoprávněné manipulaci nebo došlo k pokusu o vlastní opravu.

• Jsou-li zjištěny neoprávněné změny designu produktu.

• Pokud výrobek nebyl používán v souladu s určeným účelem nebo v podmínkách, pro které nebyl určen.

• Pokud byl výrobek používán s příslušenstvím, které nebylo dodáno výrobcem.

• Pokud je zjištěno poškození výrobku způsobené nesprávným připojením k elektrické síti.

• Jsou-li uvnitř nábytku stopy po udržování mokrých a vlhkých věcí, dále delaminace, praskání a bobtnání fasádních dílů a částí karoserie v důsledku přímého kontaktu s vodou.

5. Záruka se nevztahuje na následující poruchy:

• Mechanické poškození, vnitřní i vnější, způsobené nesprávnou přepravou, instalací a provozem výrobku.
• V případě porušení pravidel a podmínek provozu výrobků uvedených v návodu k obsluze.
• Poškození způsobené žíravinami a kapalinami dopadající na povrch výrobku.

©2019 LignumLine s.r.o. | Klivarova 14, Háje, 149 00 Praha 4 | Ič: 07208901
Session: 983de635ef8268283ee41dccfeecb3d5